Η tafstudios είναι μια δημιουργική ομάδα που ασχολείται
με την εικονογράφηση, το κινουμενο σχέδιο, τη γραφιστική και την τυπογραφία.

Tafstudios is a creative team dedicated to illustration, typography and
animation. The team was created in 2009.

Επικοινωνία / Contact

tsitras@tafstudios.gr
stefa00@gmail.com